Izdavatelj ID oznaka

duhanskih proizvoda

Sustav sljedivosti omogućuje praćenje toka duhanskih proizvoda u legitimnom opskrbnom lancu

Europski parlament i Vijeće Europe usvojili su 3. travnja 2014. Direktivu o duhanskim proizvodima 2014/40 / EU 1. Opći cilj Direktive o duhanskim proizvodima je usklađivanje zakona, propisa i upravnih odredbi država članica u vezi s proizvodnjom, prezentacijom i prodajom duhana i srodnih proizvoda.

Članci 15. i 16. TPD-a imaju za cilj rješavanje problema ilegalne trgovine duhanskim proizvodima uvođenjem sustava sljedivosti i sigurnosnih obilježja za te proizvode.

Prema sustavu sljedivosti (članak 15. TPD-a):

 • Svi paketi duhanskih proizvoda proizvedeni, namijenjeni ili stavljeni na tržište EU-a trebat će prikazivati jedinstveni identifikator (s unaprijed definiranim podacima o mjestu i datumu proizvodnje, odredištu itd.).
 • Njihovo kretanje mora se evidentirati u cijelom opskrbnom lancu (od proizvođača do posljednje razine prije prvog prodajnog mjesta).
 • Informacije o evidentiranim kretanjima pohranit će neovisni pružatelji usluga pohrane podataka (s kojima će proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda trebati potpisati ugovore, a Komisija ih mora odobriti), a podaci će biti dostupni vlastima (državama članicama i Komisiji ) u svrhu kontrole.
 •  Na taj će način sustav sljedivosti omogućiti praćenje kretanja legalnih duhanskih proizvoda (praćenje) i omogućiti javnim tijelima da utvrde u kojem su trenutku neki proizvodi preusmjereni na ilegalno tržište ili obrnuto (traženje).

Naš sustav izdavatelja ID-a duhanskih proizvoda pokriva sve povezane funkcije te uloge :

 • generiranje jedinstvenih serijskih brojeva na pojedinačnoj i agregiranoj razini
 • registracija ekonomskih subjekata, objekata i strojeva
 • deaktivacija ekonomskih subjekata, objekata i strojeva
 • integracijski modul za komunikaciju sa centralnim / sekundarnim repozitorijem
 • fleksibilni administracijski modul
 • moduli za izvještavanje i naplatu
 • hijerarhijski model korisničkih uloga / dozvola
 • detaljni audit trail
 • mobilna aplikacija za provjeru serijskih brojeva

Da bi se omogućilo jednostavno i fleksibilno korištenje i integracija sustav nudi :

 • web bazirano grafičko sučelje - HTTPS
 • REST API integracija - HTTPS
 • SFTP prijenos datoteka
 • HA arhitektura sustava za naprednu skalabilnost / performanse
 • mobilna aplikacija

Fleksibilni modeli isporuke da se zadovolje svi korisnički zahtjevi

 • privatni SaaS model isporuke - korištenje sustava u našem podatkovnom centru i privatnom oblaku
 • javni SaaS model isporuke - korištenje sustava kroz javni oblak po izboru (AWS, Google Cloud, Azure)
 • licencirani model - sustav implementiran i korišten na infrastrukturi korisnika

Prezentacija

Grafičko sučelje

API (XML/JSON)

Mobilno sučelje

Korisnici / prava

Poslovna logika

Integracijski servisi

Servis za verifikaciju

Izvještajni servis

Servis za naplatu

Korisnici / prava

Regulatorna logika

UI jedinične razine

Agregacijski UI

Strojevi

Offline datoteke

Ekonomski subjekti

Objekti

Predlošci kodova

Predlošci serijskih brojeva

Korisnici / prava

Podaci

Razina pristupa podacima

RDBMS

Generator serijskih brojeva

Audit Trail

Kontaktirajte nas

NE OKLIJEVAJTE AKO TREBATE DODATNE INFORMACIJE