Sustav

informiranja o hrani

SUSTAV INFORMIRANJA O POVLAČENJU PROIZVODA SA TRŽIŠTA U REALNOM VREMENU

Sustav upozorenja o hrani omogućuje vam dobivanje svih informacija o upozorenjima o hrani, hrani za životinje te o predmetima i materijalima koji dolaze u izravan kontakt s hranom i nalaze se na odgovarajućem lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom tržištu.

Aplikacija za Android i iOS koja potrošačima pruža informacije o povlačenju proizvoda ili opozivu proizvoda iz opskrbnog lanca 24/7/365 ako postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili može negativno utjecati na okoliš i ako su na tržištu tijekom cijelog trajanja.

Brinite o svom zdravlju

Korištenjem sustava potrošači mogu saznati postoji li proizvod na tržištu s osnovanom sumnjom koji bi mogao ugroziti njihovo zdravlje.

Želimo kreirati tržište na kojem su svi proizvodi sigurni za potrošače.

Ostanite informirani

Saznate odgovore na pitanja : Kako ću najbolje razumjeti informacije označene na mojim prehrambenim proizvodima ?

Da li sam kupio ispravnu hranu ?

Da li će ovaj proizvod ugroziti moje zdravlje ?

Osnažite svijest

Samo svjestan i obrazovan potrošač može brzo reagirati kada se u prehrambenom lancu otkriju rizici po zdravlje potrošača.

Komunikacija s potrošačima u stvarnom vremenu ključna je za provjeru jesu li možda kupili neispravan proizvod.

Prezentacija

Grafičko sučelje

API (XML/JSON)

Mobilno sučelje

Korisnici / prava

Poslovna logika

Integracijski servisi

Servis za generiranje alarma

Izvještajni servis

Administracijski servis

Korisnici / prava

Podaci

Razina pristupa podacima

RDBMS

Audit Trail

Kontaktirajte nas

NE OKLIJEVAJTE AKO TREBATE DODATNE INFORMACIJE